Browse Items (3 total)

  • Tags: Book

Untitled.jpg
This fantastic publication covers everything from politics and belief in Viking Age Denmark, to experimental archaeology and the journey of the Sea Stallion. It also includes two chapters on the use of Viking branding in the past and in Denmark today…

Noormannen in het rivierenland.jpg
Aan het begin van de zevende eeuw ontwikkelde Dorestad zich tot het belangrijkste handelscentrum van Noord-west-Europa. Maar Dorestad raakte in de tweede helft van de negende eeuw uit de gratie en het verval sloeg toe. Tiel nam de leidende positie…

Noormannen in de lage landen.jpg
A history of the Vikings in the Netherlands by amateur historian Luit van der Tuuk
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2