Home > About > Om prosjektet

Om prosjektet

The World-tree Project er det første store datainnsamlingsdugnad om norrøn-islandsk kultur og vikingerne. Prosjektet har som mål å skape en interaktiv digital arkiv for undervisning og forskning om vikingenes kultur og forholdet moderne folk har med det. Det er meningen at det skal være til nytte for både akademikere og entusiaster som ønsker å vite mer om vikingene. Det finnes større mengder data på internettet, fra digitaliserte samlinger i museer til rapporter om de som gjenskaper og formidle denne perioden. Elementer skal lastes opp til nettstedet av publikum hvor det blir kontrollert og kontekstualisert av forskere på prosjektet. Deretter kan det søkes på, og leses av andre brukere. På denne måten skal det være til offentlig nytte og kan brukes av skoler, individer og akademikere for å støtte forskning og læring om vikingene. Se på bruksanvisningene for å se hvordan du får delta.

Please contact us if you see mistakes in this page and can provide better version.