Browse Items (3 total)

  • Tags: Dorestad

2016-07-08 (2).png
A history of Dorestad, a trading town in the Viking Age that was raided several times.

Noormannen in het rivierenland.jpg
Aan het begin van de zevende eeuw ontwikkelde Dorestad zich tot het belangrijkste handelscentrum van Noord-west-Europa. Maar Dorestad raakte in de tweede helft van de negende eeuw uit de gratie en het verval sloeg toe. Tiel nam de leidende positieā€¦

IMG_2095.JPG
An account of a visit to the Viking museum in Dorestad, The Netherlands
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2