Browse Items (1 total)

  • Tags: Lierbyen

Lidir Vikinglag.png
Lidir Viking- og Bueskytterlag er laget for hele familien. Her kan barn, unge og voksne finne aktiviteter de liker og konkurere på likefot i bueskyting. Laget formidler vikingenes historie og levesett gjennom håndverkstrasisjoner og historisk…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2