Browse Items (2 total)

  • Tags: Dutch

Noormannen in het rivierenland.jpg
Aan het begin van de zevende eeuw ontwikkelde Dorestad zich tot het belangrijkste handelscentrum van Noord-west-Europa. Maar Dorestad raakte in de tweede helft van de negende eeuw uit de gratie en het verval sloeg toe. Tiel nam de leidende positieā€¦

Viking Sword Pommel
A website in Dutch about the Vikings
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2